Regionalne programy turystyczne

Aby turystyka mogła być czynnikiem wsparcia dla regionalnej gospodarki sfery usług i regionalnego rynku pracy, atrakcje sfery przyrodniczej, zabytków, rozrywkowej, otoczka ofert noclegowo-gastronomicznych muszą być zaprezentowane w spójnej i przekonującej ofercie turystycznej.
Oferta turystyczna musi być atrakcyjna dla turysty we wszystkich wymiarach a informacja o nim powinna być łatwo dostępna, atrakcyjna i dedykowana odpowiedniemu segmentowi odbiorców.
Podstawowym zadaniem skutecznej prezentacji danego regionu wśród natłoku wielu reklam, jakimi bombardowani są non-stop potencjalni turyści, jest stworzenie funkcjonalnej i marketingowej, kompleksowej oferty wiodącej, prowadzącej do wyróżnienia danego regionu jako marki – produktu turystycznego.

Produkt turystyczny wymaga profesjonalnego zarządzania, stałego monitoringu, modyfikacji i prowadzania działań rozwojowych. Szczególnie istotne jest to w przypadku produktów, które terytorialnie związane są z pograniczami kilku regionów.

Tworzenie produktów turystycznych w formie klastrów umożliwia upowszechnianie informacji o wszystkich atrakcjach i wydarzeniach dostępnych w regionie, w tym z zakresu kultury, rekreacji eventowej, e-usług.
Integracja zarządzania produktem z instytucjami kulturalnymi, jednostkami samorządowymi, itp., pozwala natomiast w sposób naturalny na stworzenie społecznego, ale spójnego, systemu aktualizacji ofert i informacji istotnych dla turystów.
Taka forma zarządzania ofertą i informacją pozwala również na unowocześnienie sposobu prezentacji zasobów muzealnych i obiektów zabytkowych. W ramach projektów placówki muzealne mają możliwość tworzenia interaktywnych prezentacji, zarówno w formie multimedialnego przekazu w obiekcie, jak i tematycznych stron internetowych.
Dzięki rozwojowi Internetu oraz działaniom marketingowym, region turystyczny stał się produktem marketingowym.
Rozwój informacji internetowej i bardzo tani transport lotniczy prowadzi do zmian w alokacji wyjazdowej krajowych turystów, którzy w mniejszym stopniu są zainteresowani spędzaniem urlopu w kraju.
Stąd coraz większa rola ofert nakierowanych na pozyskanie turysty zagranicznego i promocji internetowej tych ofert. Bez reklamy takich ofert nawet najlepsze oferowane warunki i atrakcje pozostaną dla potencjalnych zagranicznych turystów zupełnie nieznane lub pozostaną ofertą nieatrakcyjną.

Internet podstawą sukcesu współczesnej oferty turystycznej

Społeczeństwo globalne posiada dostęp do Internetu zarówno w domu jak i w formie mobilnej w smartfonach i tabletach.
O ile na etapie przygotowywania urlopów i wyjazdów, turyści nadal chętniej korzystają z urządzeń medialnych o dużych ekranach, o tyle będąc już w podróży wyszukują informacje i podejmują decyzje korzystając z elektronicznych urządzeń mobilnych. Nie można założyć iż dzisiaj jakikolwiek system promocji turystycznej regionu będzie spełniał swój cel bez stałej kompleksowej e-usługi i reklamy internetowej. Dlatego współczesne projekty produktów turystycznych muszą w coraz szerszym zakresie budżetowym uwzględniać koszty infrastruktury internetowej i koszty reklamy internetowej.